Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for besøg på vores hjemmeside, i vores butikker og for køb af varer og brug af vores services

Vi er glade for din interesse for Lust Copenhagen (”Lust”, ”vi”, ”os”, ”vores”). Lust Copenhagen er ejet og drevet af Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord.

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, vores sider på sociale medier eller vores butikker, samt når du foretager køb, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Lust Copenhagen v. Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord

Kongens Nytorv 13

1050 København K

CVR-nr. 58 19 12 13

Mailadresse: privacy@magasin.dk

  

2 Hvad er formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:

2.1 Udsendelse af markedsføring, hvis du har givet os dit samtykke hertil, for at vi kan sende tilbud og anden relevant kommunikation til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a).

Visse personoplysninger, der behandles til dette formål, kan være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik.

2.2. Undersøgelser, statistik og analyser af din brug af vores platforme.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, herunder vores hjemmeside og app, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Visse personoplysninger, der behandles til dette formål, kan være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a). Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden i vores cookiepolitik.

2.3 Håndtering og levering af de varer, du køber og de services, du bruger.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores aftale om køb af varer eller levering af andre services med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b).

2.4 Kommunikation med dig når du kontakter os samt i forbindelse med din deltagelse i  konkurrencer.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesser i at i) kunne besvare din henvendelse og føre statistikker i den forbindelse, ii) foretage uddannelse og træning af vores medarbejdere samt iii) gennemføre konkurrencer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Opfyldelse af vores retlige forpligtelser til at behandle, herunder opbevare, personoplysninger.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores retlige forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c).

2.5 Fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, herunder for at bekæmpe svindel.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at varetage vores juridiske rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

3 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

3.1 Til formålene nævnt i afsnit 2.1 og 2.2 ovenfor og afhængig af din brug af hjemmesiden behandler vi almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis:

 • Navn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Ordreinformationer, købshistorik og sagsnummer
 • Oplysninger du afgiver i forbindelse med din kommunikation med os.
 • Oplysninger om din færden på vores platforme, herunder hvilke sider du besøger, hvilke produkter du klikker på og lægger i kurven, samt hvordan du interagerer med vores kommunikation
 • Oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies.

3.2 Til formålene nævnt i afsnit 2.3, 2.4 og 2.5 ovenfor behandler vi nogle af de almindelige oplysninger, som er nævnt ovenfor.

4 Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. De oplysninger, vi har indsamlet om dig, deles kun i det omfang, det er nødvendigt for at udmønte aftalen med den enkelte samarbejdsrelation:

 • Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores hjemmeside og vores apps, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet
 • Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation med kunder
 • Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse som kunde
 • Samarbejdspartnere, der bistår med driften af kundeserviceydelser.

Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Enkelte samarbejdspartnere som vi videregiver dine personoplysninger til er selvstændige dataansvarlige, som behandler dine data i forhold til det der er nødvendigt for at de kan levere deres service. Det drejer sig om vores eksterne lager, som pakker og afsender din ordre.

Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

5 Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere, som er beliggende i USA, Australien og Canada:

 • Udbydere, der bistår med markedsføringsaktiviteter og kommunikation på vores tekniske systemer
 • Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse ved brug af vores hjemmeside
 • Udbydere, der bistår med teknisk drift af vores hjemmeside, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet

Storbritannien er ifølge EU Kommissionens tilstrækkelighedsvurdering, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45, et sikkert tredjeland, idet det har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

For USA og Australien kan vi oplyse, at overførsler til databehandlere i disse lande sker under iagttagelse af gyldige garantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne eller en liste over vores nuværende databehandlere og underdatabehandlere, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor.

6 Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi behandler de personoplysninger, du giver os og som indsamles automatisk, herunder via din digitale adfærd (bl.a. cookies).

7 Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt.

7.1 Oplysninger om køb af varer og kommunikation med os herom vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter dit køb i henhold til købelovens reklamationsfrist. Oplysninger kan blive gemt i en længere periode, hvis dette følger af lovkrav, herunder bogføringslovens krav om opbevaring af transaktionsoplysninger i løbende år + 5 år, eller hvis vi kan godtgøre et legitimt behov for at gemme oplysningerne i en længere periode, eksempelvis til fastlæggelse af retskrav.

7.2 Oplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med din deltagelse i konkurrencer slettes 6 måneder efter konkurrencens afholdelse. Oplysning om gevinster slettes 1 år efter konkurrencens afholdelse, dog først efter løbende år + 5 år, i det omfang der indgår transaktioner.

7.3 Oplysninger om dig, som bruges i forbindelse med en verserende sag, opbevares indtil sagen er afsluttet.

7.4 Om sletning af oplysninger, der stammer fra cookies, henvises til vores cookiepolitik.

8 Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan altid følge med i eventuelle ændringer i vores behandling af dine oplysninger i denne privatlivspolitik via lustcopenhagen.dk. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig, således at du altid ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

9 Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring
 • Du har i visse tilfælde ret til at transmittere oplysninger, dvs. at du kan få dine personoplysninger udleveret eller overført til en anden dataansvarlig

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, og du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling. Du har altid ret til at trække afgivet samtykke til behandling af personoplysninger tilbage ved at skrive til os på den mail, der er angivet i afsnit 1 ovenfor. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger eller trækker dit samtykke til tilmeldte services tilbage, vil det medføre, at visse services ikke kan leveres.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og frem.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du er også altid velkommen til at henvende dig til privacy@magasin.dk hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata.

 

10 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.